By Bone Vintage Porcelain Bowl 18cm

By Bone HAVTZT18KS

SKU: BBHAVTZT18KS Category: